Un pass dans l’impasse – Centre de référence de prévention du suicide Centre de référence de prévention du suicide en Wallonie

Zelfstandigen in nood


Als gevolg van de Covid-19 pandemie is de geestelijke gezondheid van de gehele bevolking ernstig aangetast. Onder de mensen die een groot risico lopen op psychische problemen of zelfs op zelfmoord, vormen zelfstandigen een bijzonder kwetsbare groep. Voor deze zelfstandigen, biedt « Un pass dans l’impasse » aangepaste psychologische ondersteuning aan. Op die manier komt de VZW tegemoet aan de groeiende behoeften van zelfstandigen in nood.

De VZW « Un pass dans l’impasse » helpt alle de Belgische zelfstandigen in nood via een hulplijn, een innovatief waarschuwingssysteem en tot 8 gratis psychologische sessies.

Een hulplijn
Vanaf april 2021, kan iedere zelfstandige in psychologische nood rechtstreeks hulp krijgen door naar de gratis tweetalige hulplijn 0800/300.25 te bellen. Deze lijn is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Bellers zullen worden ontvangen door professionals die een opleiding voor zelfmoordpreventie gevolgd hebben.

8 gratis sessies psychologische zorg
Tijdens het telefonisch contact zullen er sessies met een psycholoog of orthopedagoog in de buurt van de woonplaats van de zelfstandige worden voorgesteld. Zelfstandigen in psychologische nood kunnen tot 8 gratis sessies psychologische zorg krijgen van een erkend klinisch psycholoog of orthopedagoog die een overeenkomst heeft gesloten met de VZW « Un pass dans l’impasse ».

Een netwerk « verkenners »
Het doel van « Un pass dans l’impasse » is ook om de zelfstandigen in nood zo vroeg mogelijk te identificeren om hen naar de gepaste hulp door te verwijzen en zo te voorkomen dat hun onbehagen naar ernstigere psychische stoornissen en een mogelijk risico op zelfmoord evolueert. Om diegenen te helpen die misschien aarzelen om de eerste stap naar psychologische hulp te zetten, is het ook mogelijk om een beroep te doen op « verkenners ». Maar wie zijn die « verkenners » en wat doen ze ? Een verkenner vormt de schakel tussen de zelfstandige in nood en een behandeling die aan zijn noden is aangepast. De persoon die zich als « verkenner » inzet, staat door zijn beroep in contact met de zelfstandige. De verkenner kan bijvoorbeeld een zorgverlener, een ander hulpplatform, een OCMW-medewerker, maar ook een boekhouder, een vakbond, een sociale verzekeringsinstelling, een bankier, enz… zijn. Deze verkenner activeert een « waarschuwing » via een online formulier. Uiteraard zal deze « waarschuwing », alleen met akkoord van de zelfstandige, in werking worden gezet. « Un pass dans l’impasse » neemt vervolgens contact op met deze zelfstandige en verwijst hem door naar een geconventioneerde klinisch psycholoog of een geconventioneerde klinisch orthopedagoog die in de buurt van zijn woonplaats werkt. Indien een van de klinisch psychologen of orthopedagogen die bij het project is aangesloten, zelf de waarschuwing voor een zelfstandige activeert, kan deze psycholoog/orthopedagoog de sessies voor de zelfstandige op zich nemen.

Bent u zelfstandige en hebt u hulp nodig?
Bel 0800/300.25

Wil je een van onze verkenners worden ?
Stuur een e-mail naar alert@un-pass.be

Wil je deelnemen als klinisch psycholoog of orthopedagoog ?
Gelieve dit formulier in te vullen

De VZW biedt u ook een gratis opleiding aan over zelfmoordpreventie voor zelfstandigen
Ontdek alle informatie en voorwaarden om aan deze actie deel te nemen

Heeft u vragen over het steunsysteem ?
We beantwoorden ze graag op 081/777.870